Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Поморцева Олена Євгенівна

Поморцева О.Є.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: elenapomor7@gmail.com

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (за сумісництвом)
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат технічних наук.
Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Наукові інтереси:Спеціаліст в області просторових баз даних, геоінформаційних систем, методів просторового аналізу та моделювання (двовимірна та тривимірна комп’ютерна графіка)

Освіта

Харківський політехнічний інститут, 1993 р.

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020 р., магістр геодезії та землеустрою.

Професійний досвід

2004 – 2007 рр. – Народна українська академія. Доцент кафедри інформаційних технологій.

2007 – 2012 рр. – ХНЕУ (Харківський національний економічний університет). Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки, методист вищої категорії.

2012 – по теперішній час – доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

2021 – по теперішній час – доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Вступ до фаху;
  • Інформатика.

Наукова робота

Публікації: 12 навчальних посібників (3 з грифом МОН України), 2 електронних навчальних посібника, 2 патенти на корисну модель. Автор понад 170 науково-методичних публікацій (у тому числі у наукометричних базах Scopus та Web of Science).

Підвищення кваліфікації

Харківський національний університет міського господарства. Підвищення кваліфікації шляхом отримання другої вищої освіти ОКР «магістр», відповідно профілю роботи кафедри. Диплом М20 №094354.

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва Інститут підвищення кваліфікації. Стажування за темою: «ГІС і бази даних а також автоматизовані земельно-кадастрові інформаційні системи». Свідоцтво 12 СПК 875976 від 15.06.2017 р., наказ № 94-02 від 07.02.2017 р.

Сертифікати

Microsoft Office specialist official Certification MASTER

Certificate_Pomortseva

Autodesk Certified Professional: AutoCAD

Certififcate_Pomortseva

Microsoft Office specialist official Certification MASTER

Certificate_Pomortseva