Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Власенко Наталія Володимирівна

Власенко Н.В.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: Nataliia.Vlasenko@hneu.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту, тема “Моделі ознакових описів та їх трансформації при розпізнаванні зображень”
Наукові інтереси:Проблема розпізнавання зображень для сучасних систем комп’ютерного зору; розробка та використання аудіо-відео навчальних матеріалів у ВНЗ; засоби дистанційного навчання; теорія прийняття рішень в інформаційних системах; методи прийняття рішень в умовах ризиків та невизначеності

Кваліфікації

2009 р. – отримала диплом бакалавра за спеціальністю Інформаційні технології проектування та здобула кваліфікацію фахівець з інформаційних технологій.

2010 р. – отримала диплом магістра за спеціальністю інформаційні технології проектування та здобула кваліфікацію аналітик комп’ютерних систем.

2014 р. – закінчила аспірантуру у Харківському національному університеті радіоелектроніки; присуджено ступінь Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту, тема «Моделі ознакових описів та їх трансформації при розпізнаванні зображень».

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Теорія прийняття рішень в інформаційних системах;
 • Комплексний тренінг;
 • Інформатика;
 • Вступ до фаху.

Входить до складу проектної групи по розробці освітньо-наукової програми «Інформаційні системи та технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» (першого бакалаврського рівня).

Наукова робота

Є керівником бакалаврських робіт здобувачів освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології».

Є керівником студентського наукового гуртка «Методи інтелектуального аналізу даних».

Є членом Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Кількість наукових публікацій: 38, зокрема 1 колективна монографія, 1 навчальний посібник, 19 статей у фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. A. Vlasenko, N. Vlasenko, O. Vynokurova and D. Peleshko. “A novel neuro-fuzzy model for multivariate time-series prediction”, Data, 3(4), 62, 2018. – Режим доступу: https://doi.org/10.3390/data3040062 (SCOPUS та Web of Science)
 2. A. Vlasenko, N. Vlasenko, O. Vynokurova, Y. Bodyanskiy and D. Peleshko. “A Novel ensemble neuro-fuzzy model for financial time series forecasting”, Data, 4(3), 126, 2019 – Режим доступу: https://doi.org/10.3390/data4030126  (Scopus, Web of Science Core Collection)
 3. A. Vlasenko, N. Vlasenko, O. Vynokurova and D. Peleshko. “An Empirical Mode Decomposition Based Method to Synthesize Ensemble Multidimensional Gaussian Neuro-Fuzzy Models in Financial Forecasting”, Communications in Computer and Information Science, volume 1158, pp. 140-149, 2020. Springer, Cham. – Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-61656-4_9 (Scopus)
 4. Класифікація зображень на підставі ансамблю статистичних розподілів за класами еталонів для компонентів структурного опису / В. О. Гороховатський, С. В. Гадецька, Н. І. Стяглик, Н. В. Власенко // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2020. – № 4. – С. 85–94. – Режим доступу: https://openarchive.nure.ua/handle/document/14005 (фахове видання, категорія А)
 5. Gorokhovatskyi, V.О., Tvoroshenko, I.S., and Vlasenko N.V. (2020) Using Fuzzy Clustering in Structural Methods of Image Classification. Telecommunications and Radio Engineering, 79 (9), pp. 781-791. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v79.i9.50. Available online: https://www.dl.begellhouse.com/journals/0632a9d54950b268,3e25ccf639a1b85f,155636f173011c26.html (Scopus)
 6. Застосування засобів хешування даних для прискорення класифікаційних рішень у структурних методах розпізнавання зображень / Гороховатський, В.О, Власенко, Н.В., Рибалка, М.О. //Сучасні інформаційні системи. – 2021. – т. 5,  №2. – с. 13–20. Режим доступу: https://openarchive.nure.ua/handle/document/16724  (фахове видання, категорія Б)

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації ХНЕУ ім.С.Кузнеця, відділ заочної, дистанційної та післядипломної освіти 09.10.2020 – 27.02.2021р. за програмою для науково-педагогічних і педагогічних працівників «Використання програмного забезпечення MS Excel для обробки та аналізу даних»;
 2. Участь у міжнародному стажуванні та програмі академічної мобільності у формі підвищення кваліфікації за програмою «Адаптивні методи навчання, глобальні тренди та інноваційні практики у вищій освіті: Європейський досвід з 02 серпня 2021 року по “11” вересня 2021 р. м.Варна (Республіка Болгарія);
 3. Підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» на базі ТОВ «Академія цифрового розвитку».

Міжнародна діяльність

 1. 9 th International Scientific and Practical Conference Science And Practice: Implementation To Modern Society Manchester, Great Britain 18-19.04.2021;
 2. International Scientific and Practical Conference «Advanced Discoveries Of Modern Science: Experience, Approaches And Innovations», Published April 9, 2021, Vienna, Austria;
 3. IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, Ukraine;
 4. First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2018;
 5. Участь у міжнародному стажуванні та програмі академічної мобільності у формі підвищення кваліфікації за програмою «Адаптивні методи навчання, глобальні тренди та інноваційні практики у вищій освіті: Європейський досвід у Варненському університеті менеджменту, м.Варна (Республіка Болгарія).

Нагороди, сертифікати

Certificate Vlasenko
Certificate Vlasenko
Certificate Vlasenko