Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Абітурієнтам

Правила прийому до ХНЕУ імені Семена Кузнеця в 2023 році

Зміни до Правил прийому до ХНЕУ імені Семена Кузнеця в 2023 році

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Вступ на основі молодшого спеціаліста


Випускники ОПП “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні за освітньо-професійною програмою “Інформаційні системи та технології” та додатково прийняти участь у Франко-українській магістерській програмі два дипломи за спеціальністю “Бізнес-інформатика” в Університеті Ліон-2 ім. Люм’єр (Франція)

Правила прийому за освітнім ступенем магістра