Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Абітурієнтам

Умови прийому до ЗВО України в 2022 році

Правила прийому до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в 2022 році

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Вступ на основі молодшого спеціаліста

Випускники ОПП “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні за:

1.Освітньо-професійною програмою “Інформаційні системи та технології”;

2.Освітньо-професійною програмою “Інформаційні системи та технології” (Ліон2).

Правила прийому за освітнім ступенем магістра