Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кобзев Ігор Володимирович

Кобзев І.В.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: Ihor.Kobziev@hneu.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (за сумісництвом)
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.03 «Системи та процеси керування», тема «Моделі та алгоритми автоматизованого управління ремонтним виробництвом».
Доцента кафедри інформаційних систем та технологій в діяльності ОВС.
Наукові інтереси:Електронне урядування, Веб-технології, комп’ютерні мережі

Кваліфікації

В 1988 р. – закінчив з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1989 – 1993 рр. – аспірантура без відриву від виробництва Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю «Автоматизовані системи управління»

1995 р. – присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук за спеціальністю 05.13.03 «Системи та процеси керування». Тема дисертації: «Моделі та алгоритми автоматизованого управління ремонтним виробництвом». Захист 12.01.1995 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 02.25.06 Харківського державного технічного університету радіоелектроніки

2001 р. – отримав звання доцента кафедри інформаційних систем та технологій в діяльності ОВС.

Досвід роботи

1988 – 1997 рр. – Харківський інститут радіоелектроніки

1997 – 2014 рр. – Харківський національний університет внутрішніх справ.

2014 – по теп. час – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Кафедра інформаційних технологій і систем управління.

Педагогічний стаж – 30 років.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Технології Big Data;
  • Інформатика.

Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 185, патентів на корисну модель – 2, 4 колективних монографії, 12 навчальних посібників, з яких 1 з грифом Міністерства освіти і науки України, 82 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

  1. The Definition of the Paramethers of Superconducting Film for Production of Protection Equipment Against Electromagnetic Environmental Effects / [N. Yeromina, I. Kravchenko, I. Kobzev та ін.]. // International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2021, 11(7)– С. 38–47. https://doi.org/10.46338/ijetae0721_06
  2. Petrov, K., Kobzev, I., Orlov, O., Kosenko, V., Kosenko, A., Vanina, Y. (2021). Devising a method for identifying the model of multi-criteria expert estimation of alternatives. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (3 (112)), 56–65. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.238020

Підручники, посібники, монографії

  1. Електронне врядування. Інформатизація державного управління: Навчальний посібник / Ю.Г. Машкаров, О.В. Орлов, І.В. Кобзев, М.В. Мордвинцев. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 264 с.
  2. Інформаційна політика в Україні: комп’ютерні мережі та телекомунікації: Навчальний посібник / Ю. Г.Машкаров, О. В. Орлов, І.В. Кобзев, М.В. Мордвинцев. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 228 с.
  3. “Informatics” for foreign students of preparatory faculties / Yu.P. Gorelov, I.V. Kobzev, V.A. Lukyanova, L.Yu. Morozova. – Kharkiv: NURE, 2019. – 280 p.

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації за програмою “Стратегічне управління у сфері кібербезпеки” на базі Akademia Pomorska w Słupsku (Поморський університет в Слупске, Польща), 2022