Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кобзев Ігор Володимирович

Кобзев І.В.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: Ihor.Kobziev@hneu.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (за сумісництвом)
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.03 “Системи та процеси керування“, тема “Моделі та алгоритми автоматизованого управління ремонтним виробництвом“.
Доцента кафедри інформаційних систем та технологій в діяльності ОВС.
Наукові інтереси:Електронне урядування, Веб-технології, комп’ютерні мережі

Кваліфікації

В 1988 р. – закінчив з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю “Автоматизовані системи управління“.

1995 р. – присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук за спеціальністю 05.13.03 “Системи та процеси керування“. Тема дисертації “Моделі та алгоритми автоматизованого управління ремонтним виробництвом“. Захист 12.01.1995 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 02.25.06 Харківського державного технічного університету радіоелектроніки

2001 р. – отримав звання доцента кафедри інформаційних систем та технологій в діяльності ОВС.

Досвід роботи

1988 – 1997 рр. – Харківський інститут радіоелектроніки

1997 – 2014 рр. – Харківський національний університет внутрішніх справ.

2014 – по теп. час – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Кафедра інформаційних технологій і систем управління.

Педагогічний стаж – 30 років.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Технології Big Data;
 • Інформаційні системи в бізнесі та управлінні;
 • Організація big data в економіці та бізнесі.

Наукова робота

Науковий керівник НДР “Розробка презентації проекту на Behance за допомогою Learning Management System“ Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Кількість наукових публікацій – 185, патентів на корисну модель – 2, 4 колективних монографії, 12 навчальних посібників, з яких 1 з грифом Міністерства освіти і науки України, 82 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. Петров К. Е. Синтез моделі класифікації діалогових актів на основі використання рекурентних нейронних мереж / К. Е. Петров, Є. К. Воробйов, І. В. Кобзев. // Автоматизовані системи управління і прилади автоматики. – 2023. – №178. – С. 4–12.
 2. Мельников О. Ф., Кобзев І. В., Косенко А. В. Визначення навчальних потреб як необхідний елемент навчального процесу // Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. — 2022. — №2.
 3. Мельников О. Ф., Петров К. Е., Кобзев І. В., Косенко В. В. Державне регулювання використання хмарних сервісів // Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. — 2022. — №1.
 4. The Definition of the Paramethers of Superconducting Film for Production of Protection Equipment Against Electromagnetic Environmental Effects / [N. Yeromina, I. Kravchenko, I. Kobzev та ін.]. // International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2021, 11(7)– С. 38–47. https://doi.org/10.46338/ijetae0721_06
 5. Petrov, K., Kobzev, I., Orlov, O., Kosenko, V., Kosenko, A., Vanina, Y. (2021). Devising a method for identifying the model of multi-criteria expert estimation of alternatives. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (3 (112)), 56–65. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.238020

Підручники, посібники, монографії

 1. Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. (pp 484-494). Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.1
 2. “Informatics” for foreign students of preparatory faculties / Yu.P. Gorelov, I.V. Kobzev, V.A. Lukyanova, L.Yu. Morozova. – Kharkiv: NURE, 2019. – 280 p.
 3. Інформаційна політика в Україні: комп’ютерні мережі та телекомунікації: Навчальний посібник / Ю. Г.Машкаров, О. В. Орлов, І.В. Кобзев, М.В. Мордвинцев. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 228 с.
 4. Електронне врядування. Інформатизація державного управління: Навчальний посібник / Ю.Г. Машкаров, О.В. Орлов, І.В. Кобзев, М.В. Мордвинцев. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 264 с.

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації за програмою “Стратегічне управління у сфері кібербезпеки” на базі Akademia Pomorska w Słupsku (Поморський університет в Слупске, Польща), 2022
 2. Підвищення кваліфікації за навчальними курсами на платформі coursera “Big Data Modeling and Management Systems” (University of California, San Diego, https://www.coursera.org/learn/big-data-management), 2022
 3. Підвищення кваліфікації за навчальними курсами на платформі coursera “HTML5,0x : HTML5 and CSS Fundamentals” (World Wide Web Consortium, https://www.edx.org/course/html5-and-css-fundamentals), 2022

Міжнародна діяльність

 1. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. 22-24 April 2022, Chicago, USA
 2. Research and Innovation: Сonference proceedings. – Yunona Publishing, New York, USA, 2021
 3. Scientific Collection “InterConf”, (44): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference “Scientific Research in XXI Century” (March 6-8, 2021) at Ottawa, Canada
 4. Z 40 Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej, 30.01.2021. – Warszawa
 5. The IX th International scientific and practical conference “Science and practice of today” November 16-19, 2020 London, Ankara, Turkey
 6. Perspectives of world science and education. Abstracts of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. 9-11 September 2020, Osaka, Japan

Організаційна діяльність

Член-кореспондент Української академії економічної кібернетики