Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Вільхівська Ольга Володимирівна

Вільхівська О.В.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: 1982gromova@gmail.com

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема “Інноваційний розвиток підприємств на основі технологій електронного бізнесу”
Наукові інтереси:Інновації, електронний бізнес

Кваліфікації

2004 р. – отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Інформаційні управляючі системи та технології”, здобула кваліфікацію: аналітик комп’ютерних систем.

2004 р. – викладач стажист кафедри інформатики та комп’ютерної техніки.

2005 – 2017 рр. – викладач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки.

2017 – 2018 рр. – старший викладач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки.

2018 р. – присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: Інноваційний розвиток підприємств на основі технологій електронного бізнесу. Диплом №048655 від 23.10.2018, Вища атестаційна комісія України.

2019 р. – по теп. час – доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Системи прийняття рішень в міжнародному бізнесі;
 • Якість програмного забезпечення та тестування;
 • Управління ІТ-проектами;
 • Сучасні ІТ-технології у сфері послуг;
 • Бази даних та знань.

Наукова робота

Була відповідальним виконавцем госп. договірної НДР №593/1-56 від 14.12.2018 р. «Огляд інтелектуальних систем та методів технічної діагностики автомобілів», 2018 р. наказ № 102-НДС від 21.12.2018 р.

Є керівником бакалаврських робіт здобувачів освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійними програмами «Інформаційні системи та технології».

Кількість наукових публікацій: понад 57, 10 монографій, з яких 9 колективних монографій, 5 навчальних посібників, 25 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. Yevhen Hrabovskyi, Natalia Brynza, Olga Vilkhivska. Development оf Information Visualization Methods For Use In Multimedia Applications / Hrabovskyi, Yevhen; Brynza, Natalia; Vilkhivska, Olga // Eureka: Physics And Engineering, N. 1, P. 3-17 (0,9375 ум. др. арк. / 0,3215 ум. друк. арк. власного внеску).
 2. Vadym Tiutiunyk, Mykola Udianskyi, Olha Tiutiunyk, Olga Vilkhivska. Dynamics of clustering of regions of Ukraine by the number of fires arisen / Vadym, Tiutiunyk; Mykola, Udianskyi; Olha, Tiutiunyk; Olga, Vilkhivska // 2020 IEEE International Conference on Problems of infocommunications Science and Technology. October 6-9, 2020, Kharkiv, Ukraine (Scopus)
 3. Вільхівська О. В., Вовк М.А. Оцінювання готовності персоналу до впровадження технологій електронного бізнесу / О. В. Вільхівська, М.А. Вовк // Економіка розвитку, №1, 2019 р. (1,25 ум. друк. арк./0,625 ум. друк. арк. автора)
 4. Вільхівська О. В. Методичний підхід до вибору технологій електронного бізнесу на підприємстві / О. В. Вільхівська // Системи обробки інформації: Зб. наук. пр. – Харків : Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 5 (142). – С. 167-170.
 5. Пушкар О. І. Оцінка вартості розробки технологій електронного бізнесу на підприємстві / О. І. Пушкар, О. В. Вільхівська // Бізнес-Інформ. – 2016. – № 12. – С. 88-94. (1 ум. друк. арк. /0,5 ум. друк. арк. автора).

Підручники, посібники, монографії

 1. Інформатика в сфері комунікацій / Удовенко С. Г., Вільхівська О.В. та ін; [Електронний ресурс] [Текст] : навч.-практ. посіб : у 3-х ч. / за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019 – 249 с.
 2. 2.Информатика: учебное пособие / В. П. Степанов , И. О. Борозенец, Н. В. Власенко. [и др.]; под ред. В. П. Степанова. – Мультимедийное интерактивное электр. изд. комбинированного использов. (655 Мб). – Харьков : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. – Название с тит. экрана.– ISBN 978-966-676-560-7.
 3. Інформатика : навч. посібник / В. П. Степанов, І. О. Борозенець, Н. А. Бринза [та ін.]; за ред. В. П. Степанова. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (655 Мб) – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-676-559-1.
 4. Системи обробки тексту : навч. посіб. / О. Б. Бережна, О. В. Вільхівська ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 95 с.: табл., рис. – Бібліогр. : с. 93.
 5. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з теми “Основи Web-дизайну” навчальної дисципліни “Інформатика” для студентів напряму підготовки “Економіка підприємства” всіх форм навчання / В. І. Плоткін, О. В. Вільхівська, Н. Є. Русакова; Харк. нац. екон. ун-т. – Харуів : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 51 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 49 .

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації за освітньою програмою “Забезпечення вищої освіти в навчальних закладах” на базі Вищої школи менеджменту охорони праці (м. Катовіце, Польща), 2021

Робота з молоддю

 1. Член журі III-етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з дисципліни “Інформаційні технології” Наказ №4 від 10.01.2019 р. Харківська обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки”.
 2. Член журі III–етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з дисциплін “Інформатика” у 2019-2020 рр. Наказ № 2 від 03.01.2020 р. Харківська обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки.

Міжнародна діяльність

Участь у проекті Модуль Жана Моне “Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0” (611674-EPP-1-2019-1-UA–EPPJMO–MODULE2019-2022), 2021-2022

Нагороди, сертифікати

Cert_Olga_Vilkhivska