Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Вільхівська Ольга Володимирівна

Вільхівська О.В.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: 1982gromova@gmail.com

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема “Інноваційний розвиток підприємств на основі технологій електронного бізнесу”
Наукові інтереси:Інновації, електронний бізнес

Кваліфікації

2004 р. – отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Інформаційні управляючі системи та технології”, здобула кваліфікацію: аналітик комп’ютерних систем.

2018 р. – присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема “Інноваційний розвиток підприємств на основі технологій електронного бізнесу“. Диплом №048655 від 23.10.2018, Вища атестаційна комісія України.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Системи прийняття рішень в міжнародному бізнесі;
 • Якість програмного забезпечення та тестування;
 • Управління ІТ-проектами;
 • Основи електронного бізнесу;
 • Управління ІТ-бізнесом;
 • Сучасні ІТ-технології у сфері послуг.

Наукова робота

Була відповідальним виконавцем госп. договірної НДР №593/1-56 від 14.12.2018 р. “Огляд інтелектуальних систем та методів технічної діагностики автомобілів”, 2018 р. наказ № 102-НДС від 21.12.2018 р.

Є керівником бакалаврських робіт здобувачів освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійними програмами “Інформаційні системи та технології”.

Кількість наукових публікацій: понад 57, 10 монографій, з яких 9 колективних монографій, 5 навчальних посібників, 25 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. Vadym Tiutiunyk, Mykola Udianskyi, Olha Tiutiunyk, Olga Vilkhivska. Dynamics of clustering of regions of Ukraine by the number of fires arisen / Vadym, Tiutiunyk; Mykola, Udianskyi; Olha, Tiutiunyk; Olga, Vilkhivska // 2020 IEEE International Conference on Problems of infocommunications Science and Technology. October 6-9, 2020, Kharkiv, Ukraine (Scopus)
 2. Yevhen Hrabovskyi, Natalia Brynza, Olga Vilkhivska. Development оf Information Visualization Methods For Use In Multimedia Applications / Hrabovskyi, Yevhen; Brynza, Natalia; Vilkhivska, Olga // Eureka: Physics And Engineering, N. 1, P. 3-17. (2019) (Scopus)
 3. Вільхівська О. В., Вовк М.А. Оцінювання готовності персоналу до впровадження технологій електронного бізнесу / О. В. Вільхівська, М.А. Вовк // Економіка розвитку, №1, 2019 р.
 4. Вільхівська О. В. Методичний підхід до вибору технологій електронного бізнесу на підприємстві / О. В. Вільхівська // Системи обробки інформації: Зб. наук. пр. – Харків : Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 5 (142). – С. 167-170.
 5. Пушкар О. І. Оцінка вартості розробки технологій електронного бізнесу на підприємстві / О. І. Пушкар, О. В. Вільхівська // Бізнес-Інформ. – 2016. – № 12. – С. 88-94.

Підручники, посібники, монографії

 1. Інформатика в сфері комунікацій / Удовенко С. Г., Вільхівська О.В. та ін; [Електронний ресурс] [Текст] : навч.-практ. посіб : у 3-х ч. / за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019 – 249 с.
 2. Інформатика : навч. посібник / В. П. Степанов, І. О. Борозенець, Н. А. Бринза [та ін.]; за ред. В. П. Степанова. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (655 Мб) – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-676-559-1.
 3. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з теми “Основи Web-дизайну” навчальної дисципліни “Інформатика” для студентів напряму підготовки “Економіка підприємства” всіх форм навчання / В. І. Плоткін, О. В. Вільхівська, Н. Є. Русакова; Харк. нац. екон. ун-т. – Харуів : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 51 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 49 .

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації за освітньою програмою “Забезпечення вищої освіти в навчальних закладах” на базі Вищої школи менеджменту охорони праці (м. Катовіце, Польща), 2021

Організаційна діяльність

 1. Член журі III-етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з дисципліни “Інформаційні технології” Наказ №4 від 10.01.2019 р. Харківська обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки”.
 2. Член журі III–етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з дисциплін “Інформатика” у 2019-2020 рр. Наказ № 2 від 03.01.2020 р. Харківська обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки.

Міжнародна діяльність

Участь у проекті Модуль Жана Моне “Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0” (611674-EPP-1-2019-1-UA–EPPJMO–MODULE2019-2022), 2021-2022