Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Передрій Олена Олегівна

Передрій О.О.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: Olena.Peredrii@hneu.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат технічних наук за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи), тема дисертації “Нормалізація проективних перетворень зображень методом компенсації впливу перспективи”
Наукові інтереси:Методи обробки та поліпшення якості зображень, фільтрація, вимірювання параметрів об’єктів, компенсація геометричних викривлень, методи кластеризації, класифікації та розпізнавання зображень

Кваліфікації

2006 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, здобула кваліфікацію бакалавра з прикладної математики;

2007 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, здобула кваліфікацію наукового співробітника (обчислювальні системи);

2012 р. – здобула науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності “Математичне моделювання та обчислювальні методи”.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Теорія прийняття рішень в інформаційних системах;
 • Інформатика;
 • Бізнес-інформатика;
 • Комплексний тренінг.

Наукова робота

Є керівником бакалаврських робіт здобувачів за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології».

Кількість наукових публікацій: 50, в тому числі 11 навчально-методичних праць, 3 монографії та 4 навчальних посібника.

Основні наукові публікації

 1. Gorokhovatskyi O., Peredrii O. (2022) Fine-Tuning of the Measure for Full Reference Image Quality Assessment. In: Babichev S., Lytvynenko V. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 77., pp. 438-448. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82014-5_29.
 2. Gorokhovatskyi O., Peredrii O. (2021) Recursive Division of Image for Explanation of Shallow CNN Models. In: Del Bimbo A. et al. (eds) Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges. ICPR 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12663, pp. 274–286, 2021.
  Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68796-0_20.
 3. Gorokhovatskyi O., Peredrii, O. (2020) Multiclass image classification explanation with the complement perturbation images. In: Babichev S., Peleshko D., Vynokurova O. (eds) Data Stream Mining & Processing. DSMP 2020. Communications in Computer and Information Science, vol. 1158, pp. 275-287, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61656-4_18.
 4. Gorokhovatskyi O., Peredrii O. Video Stream Gender Classification Using Shallow CNN. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2021, vol. 35, No. 01, p. 2155001. DOI: 10.1142/S0218001421550016.
 5. Gorokhovatskyi O., Peredrii O., Gorokhovatskyi V. Interpretability of Neural Network Binary Classification with Part Analysis. The Third IEEE International Conference on DataStream Mining  & Processing 21-25 August 2020, Lviv, Ukraine. – P. 136 – 141. – DOI: 10.1109/DSMP47368.2020.9204310 ISBN: 978-1-7281-3213-6

Підручники, посібники, монографії

 1. Інформатика : навч. посібник / уклад. В. П. Степанов, І. О. Борозенець, Н. А. Бринза [та ін.] ; за ред. В. П. Степанова. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (655 Мб) – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-676-559-1.
 2. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс] : навчально-практичний посібник : у 3-х частинах. Частина 1. Створення та редагування текстових документів і презентацій / С. Г. Удовенко, О. В. Тесленко, В. А. Затхей та ін. ; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора С. Г. Удовенка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 259 с.
 3. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс]: навч.- практ. посіб : у 3-х ч. Ч. 2 : Обробка та аналіз даних / С. Г. Удовенко, О. В. Тесленко, Н. О. Бринза [та ін.]; за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (14,3 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 249 с. : іл. – Загол. з титул. екрану. – Бібліогр.: с. 248.
 4. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс] : навч.-практ. посіб. : у 3-х ч. Ч. 3 : Використання web-технологій у сфері комунікацій / С. Г. Удовенко, В. А. Затхей, О. В. Гороховатський [та ін.] ; за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (10.5 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 154 с. : іл. – Загол. з титул. екрану. – Бібліогр.: с. 153

Підвищення кваліфікації

Участь у програмі академічної мобільності у формі підвищення кваліфікації у Варненському університеті менеджменту (м. Варна, Болгарія), 2021

Міжнародна діяльність

 1. The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), 2020.
 2. The Third IEEE International Conference on DataStream Mining & Processing 21-25 August 2020, Lviv, Ukraine.
 3. The Second IEEE International Conference on DataStream Mining & Processing 21-25 August 2018, Lviv, Ukraine.

Організаційна діяльність

Член журі III-етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з дисципліни “Інформаційні технології” у 2022 р.

Нагороди, сертифікати

2008 р. Учасник конкурсу “Найкращий молодий науковець Харківщини”

2012 р. Переможець конкурсу «Науково-педагогічний старт» в ХНЕУ ім. С. Кузнеця