Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Затхей Володимир Анатолійович

Затхей В.А.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: zathey_va@ukr.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат технічних наук за спеціальністю 253 Військове управління (за видами Збройних сил) (20.02.12 Військова кібернетика, системи управління та зв’язок).
Доцент кафедри бойового застосування та експлуатації АСУ
Наукові інтереси:Теорія розпізнавання образів; використання методів штучного інтелекту для прийняття рішень; веб-технології

Кваліфікації

1992 р. – отримав диплом спеціаліста за спеціальністю “Автоматизовані системи управління“;

1997 р. – отримав диплом за спеціальністю “Організація автоматизованого управління військами Сил ППО“ та здобув кваліфікацію спеціаліста – офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня;

2003 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 253 Військове управління (за видами Збройних сил) (20.02.12 Військова кібернетика, системи управління та зв’язок), тема спеціальна;

2006 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри бойового застосування та експлуатації АСУ.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Вступ до фаху;
 • Інформатика;
 • Інформатика в сфері комунікацій;
 • Інформаційні технології.

Наукова робота

Кількість наукових публікацій: понад 50 публікацій, з них: 3 колективні монографії, 5 навчальних посібників, 11 звітів про НДР, 2 публікації у виданнях, що включено до науково-метричних баз Scopus та Web Of Science.

Основні наукові публікації

 1. Gorokhovatskyi O., Teslenko O., Zatkhei V. (2020) Online Video Summarization with the Kohonen SOM in Real Time. In CEUR Workshop Proceedings: Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020). 2608. pp. 1067-1078. Available online: http://ceur-ws.org/Vol-2608/ (Scopus).
 2. Gorokhovatskyi O. Investigation of Random Neighborhood Features for Interpretation of MLP Classification Results / O. Gorokhovatskyi, O. Peredrii, V. Zatkhei, O. Teslenko // In: Lytvynenko V., Babichev S., Wójcik W., Vynokurova O., Vyshemyrskaya S., Radetskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol 1020. – P. 581-596. Springer, Cham, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26474-1_40 2020. (Scopus).
 3. Тютюник В. В. Динаміка кластерізації регіонів України за рівнем пожежної небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації / В.В.Тютюник, В,Д. Калугін, О.О.Писклакова, В.А. Затхей, О.В. Тесленко //Системи обробки інформації: зб. наукових праць. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2019. – Вип.3(158). – С. 117-133. – Режим доступу: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/19507
 4. Удовенко С.Г. Керування нелінійними технологічними об’єктами з використанням нечітких PDC-регуляторів / С.Г. Удовенко, Д.В. Келембет, В.А. Затхей // Біоніка інтелекту. – 2019. – Вип. 2 (93). – С. 13-20. Режим доступу: https://doi.org/10.30837/bi.2019.2(93).03.
 5. Удовенко С.Г. Моделювання МІМО – системи передачі даних в інфокомунікаційних мережах / С.Г. Удовенко, В.А. Затхей, О.В. Тесленко // Біоніка інтелекту. – 2018. – Вып. 1 (90). – С. 42-47. Режим доступу: https://nure.ua › Scientific_editions › bi_1_2018

Підручники, посібники, монографії

 1. Інформатика в сфері комунікацій: навчально-практичний посібник : у 3-х частинах. Частина 3. Використання web-технологій у сфері комунікацій [Електронний ресурс] / С. Г. Удовенко, В. А. Затхей, О. В. Гороховатський та ін. ; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора С. Г. Удовенка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 155 с.
 2. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс]: навч.- практ. посіб : у 3-х ч. Частина 2 : Обробка та аналіз даних / С. Г. Удовенко, О. В. Тесленко, Н. О. Бринза [та ін.]; за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (14,3 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 249 с. : іл. – Загол. з титул. екрану. – Бібліогр.: с. 248.
 3. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс] : навчально-практичний посібник : у 3-х частинах. Частина 1. Створення та редагування текстових документів і презентацій / С. Г. Удовенко, О. В. Тесленко, В. А. Затхей та ін. ; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора С. Г. Удовенка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 259 с.
 4. Затхей В. А. Формалізація знань про процеси підготовки вихідних даних при тестуванні / В. А. Затхей, О. В. Тесленко // Інформаційні технології: проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – 447 с. Режим доступу : http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16138

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації за програмою “Методика створення персональних навчальних систем контентного рівня” у відділі післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022
 2. Підвищення кваліфікації за програмою “Академічна доброчесність: практика застосування” у відділі післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022
 3. Підвищення кваліфікації за програмою “Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти” на базі ТОВ “Академія цифрового розвитку”, 2021

Міжнародна діяльність

 1. V International Scientific and Practical Conference “Modern technologies and processes of implementation of new methods“, February 06 – 09, 2024, Madrid, Spain
 2. IX Міжнародна науково-практична конференція “Basics of learning the latest theories and methods“, 07-10 березня 2023 р., Бостон, США
 3. V Міжнародна науково-практична конференція “Modern and global methods of the development of scientific thought“, 25-28 жовтня 2022 р., Флоренція, Італія
 4. XXXV International Scientific and Practical Conference “Science, development and the latest development trends“, 06-09 September 2022, Paris, France
 5. The IV th International scientific and practical conference “Integration of scientific bases into practice”, October 12-16, 2020. Stockholm, Sweden

Робота зі здобувачами вищої освіти

Керівництво студентом-переможцем І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Інформатика” у 2018-2019 рр., диплом І ступеня – Варавська В.Р.

Організаційна діяльність

Член журі III-етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з дисципліни “Інформаційні технології” у 2014-2024 рр.