Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Гороховатський Олексій Володимирович

Гороховатський О.В.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: Oleksii.Gorokhovatskyi@hneu.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат технічних наук за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту), тема “Проекційні методи нормалізації та розпізнавання зображень в умовах геометричних викривлень”.
Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Наукові інтереси:Класифікація та розпізнавання зображень, обробка зображень, штучні нейронні мережі, системи штучного інтелекту, комп’ютерна графіка, кластеризація даних, аналіз даних

Кваліфікації

2006 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки, здобув кваліфікацію бакалавра з прикладної математики;

2007 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки, здобув кваліфікацію наукового співробітника (обчислювальні системи);

2010 р. – здобув науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності “Системи та засоби штучного інтелекту”;

2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики та комп’ютерної техніки.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Вступ до фаху;
 • Комп’ютерна графіка та обробка зображень;
 • Нейромережева обробка даних;
 • Штучні нейронні мережі: теорія та практика;
 • Основи штучного інтелекту;
 • Методи та засоби обчислювального інтелекту;
 • Обробка та аналіз табличних даних;
 • Інформатика;
 • Інформатика в сфері комунікацій.

Наукова робота

Є керівником бакалаврських робіт здобувачів за освітньо-професійною програмою “Інформаційні системи та технології”.

2018 – 2021 р. Був членом спеціалізованої вченої ради К 64.055.03 ХНЕУ ім. С. Кузнеця з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.06 “Інформаційні технології” та 05.13.23 “Системи та засоби штучного інтелекту”.

Кількість наукових публікацій: 70, а також 20 навчально-методичних праць, в тому числі 4 монографії та 4 навчальних посібника.

Основні наукові публікації

 1. Oleksii Gorokhovatskyi, Olena Peredrii, Volodymyr Gorokhovatskyi, Nataliia Vlasenko (2023). Explanation of CNN Image Classifiers with Hiding Parts. In. J. Benois-Pineau, R. Bourqui, D. Petkovic, G. Quenot, Explainable Deep Learning AI (pp. 125-146). Academic Press, 346 p., ISBN: 9780323960984. DOI: 10.1016/B978-0-32-396098-4.00013-2.
 2. Daniil Shmatkov, Oleksii Gorokhovatskyi and Nataliya Vnukova. Elaborative Trademark Similarity Evaluation Using Goods and Services Automated Comparison. In CEUR Workshop Proceedings: Computational Linguistics and Intelligent Systems 2023 (COLINS 2023). Vol. 3403. pp. 293-308. Available online: http://ceur-ws.org/Vol-3403/
 3. Gorokhovatskyi O., Peredrii O. (2022) Fine-Tuning of the Measure for Full Reference Image Quality Assessment. In: Babichev S., Lytvynenko V. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 77., pp. 438-448. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82014-5_29.
 4. N. Vnukova, S. Achkasova, O. Gorokhovatskyi, H. Pysarevska. Decomposition of Google Trends Series for the Search of Patterns and Seasonality of Financial Risk Control Interest. In CEUR Workshop Proceedings: Computational Linguistics and Intelligent Systems 2021 (COLINS 2021). 2870. pp. 613-628. Available online: http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper46.pdf (Scopus)
 5. Gorokhovatskyi O., Peredrii O. Video Stream Gender Classification Using Shallow CNN. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2021, vol. 35, No. 01, p. 2155001. DOI: https://doi.org/10.1142/S0218001421550016 . (Scopus)
 6. Gorokhovatskyi O., Peredrii O. (2021) Recursive Division of Image for Explanation of Shallow CNN Models. In: Del Bimbo A. et al. (eds) Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges. ICPR 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12663, pp. 274–286, 2021.
  Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68796-0_20.
 7. Gorokhovatskyi O., Peredrii, O. (2020) Multiclass image classification explanation with the complement perturbation images. In: Babichev S., Peleshko D., Vynokurova O. (eds) Data Stream Mining & Processing. DSMP 2020. Communications in Computer and Information Science, vol. 1158, pp. 275-287, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61656-4_18.
 8. Gorokhovatskyi V., Gadetska S., Gorokhovatskyi O., Ponomarenko R. (2020) Statistical Methods for Analyzing and Processing Data Components When Recognizing Visual Objects in the Space of Key Point Descriptors. In: Babichev S., Peleshko D., Vynokurova O. (eds) Data Stream Mining & Processing. DSMP 2020. Communications in Computer and Information Science, vol. 1158, pp. 241-252, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61656-4_15.
 9. Gorokhovatskyi O.,  Teslenko O.,  Zatkhei V. (2020) Online Video Summarization with the Kohonen SOM in Real Time. In CEUR Workshop Proceedings: Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020). 2608. pp. 1067-1078. Available online: http://ceur-ws.org/Vol-2608/.
 10. Gorokhovatskyi O., Peredrii O. Video Stream Gender Classification Using Shallow CNN. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2021, vol. 35, No. 01, p. 2155001. DOI: 10.1142/S0218001421550016.
 11. Gorokhovatskyi O., Peredrii O., Gorokhovatskyi V. Interpretability of Neural Network Binary Classification with Part Analysis. The Third IEEE International Conference on DataStream Mining  & Processing 21-25 August 2020, Lviv, Ukraine. – P. 136 – 141. – DOI: 10.1109/DSMP47368.2020.9204310 ISBN: 978-1-7281-3213-6

Підручники, посібники, монографії

 1. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс] : навч.-практ. посіб. : у 3-х ч. Ч. 3 : Використання web-технологій у сфері комунікацій / С. Г. Удовенко, В. А. Затхей, О. В. Гороховатський [та ін.] ; за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (10.5 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 154 с. : іл. – Загол. з титул. екрану. – Бібліогр.: с. 153
 2. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс]: навч.- практ. посіб : у 3-х ч. Ч. 2 : Обробка та аналіз даних / С. Г. Удовенко, О. В. Тесленко, Н. О. Бринза [та ін.]; за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (14,3 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 249 с. : іл. – Загол. з титул. екрану. – Бібліогр.: с. 248.
 3. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс] : навчально-практичний посібник : у 3-х частинах. Частина 1. Створення та редагування текстових документів і презентацій / С. Г. Удовенко, О. В. Тесленко, В. А. Затхей та ін. ; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора С. Г. Удовенка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 259 с.

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації за навчальними курсами на платформі coursera (https://www.coursera.org/courses) “Introduction to Data Analysis Using Excel” та “Python Data Analytics“, 2024 р.
 2. Підвищення кваліфікації за навчальними курсами на платформі coursera (https://www.coursera.org/courses) “Algorithmic Thinking, (Part 1)” , 2023 р.
 3. Підвищення кваліфікації за програмою “Методика створення персональних навчальних систем контентного рівня” у відділі післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022 р.
 4. Підвищення кваліфікації за програмою “Академічна доброчесність: практика застосування” у відділі післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022 р.
 5. Підвищення кваліфікації за програмою “Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти” на базі ТОВ “Академія цифрового розвитку”, 2021р.

Міжнародна діяльність

 1. 25th International Conference of Pattern Recognition (ICPR) Workshops, 10-15 January 2021, Milan, Italy.
 2. The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), 2020.
 3. The Third IEEE International Conference on DataStream Mining & Processing 21-25 August 2020, Lviv, Ukraine.
 4. The Second IEEE International Conference on DataStream Mining & Processing 21-25 August 2018, Lviv, Ukraine.
 5. The First IEEE International Conference on DataStream Mining & Processing 23-27 August 2016, Lviv, Ukraine.

Нагороди, сертифікати

2009 р. Переможець конкурсу “Найкращий молодий науковець Харківщини”.

2020 р. Нагороджений почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради.

2017 р. Нагороджений почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради.