Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Бринза Наталя Олександрівна

Бринза Н.О.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: Natalia.Brynza@hneu.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень, тема “Методи та математичні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах різнорідної інтервальної невизначеності”.
Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Наукові інтереси:Системи підтримки прийняття рішень; аналіз, синтез і оптимізація інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів

Кваліфікації

2007 р. – отримала диплом магістра за спеціальністю “Інформаційні технології проектування” та здобула кваліфікацію “Аналітик комп’ютерних систем”;

2013 р. – здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю “Системний аналіз і теорія оптимальних рішень”;

2015р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики та комп’ютерної техніки.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Вступ до фаху;
 • Системний аналіз в ІТ;
 • Веб-аналітика;
 • Інформатика.

Наукова робота

Є керівником бакалаврських робіт здобувачів освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійними програмами “Інформаційні системи та технології”.

Кількість наукових публікацій: понад 50, з них 7 колективних монографій, 5 навчальних посібників, понад 20 статей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. B. Vorobiov, S. Senchenko, D. Pshenychnykov, N. Brynza and A. Tymoshchenko, “Neural Network Controller Based Slippage Prevention System F or Electric Vehicle,” 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 1-6, Режим доступу: doi: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916436 . (Scopus).
 2. Hrabovskyi, Y., Minukhin, S., & Brynza, N. (2022). Development of an information support methodology for quality assessment of the prepress process. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(2 (120), 30–40. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.266907 (Scopus).
 3. Minukhin S., Brynza N., Sitnikov D. (2021) Analyzing Performance of Apache Spark MLlib with Multinode Clusters on Azure HDInsight: Spark-Perf Case Study. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_8 (Scopus).
 4. Brynza, N. Experimental research of optimizing the Apache Spark tuning: RDD vs data frames // Minukhin, S., Novikov, M., Brynza, N., Sitnikov, D. – Proceedings of The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), Zaporizhzhia, Ukraine, April 27-May 1, pp. 409-425 (2020). http://ceur-ws.org/Vol-2608/paper31.pdf (Scopus).
 5. Brynza N. Development Of Information Visualization Methods For Use In Multimedia Applications / Hrabovskyi, Yevhen; Brynza, Natalia; Vilkhivska, Olga // Eureka: Physics And Engineering, N. 1, P. 3-17 (2019). Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.266907 (Scopus).
 6. Oleksandr Kliuiev, Nataliya Vnukova, Sergiy Hlibko, Natalia Brynza, Daria Davydenko: Estimation of the Level of Interest and Modeling of the Topic of Innovation Through Search in Google. In: Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020), 23-24 April, 2020, pp. 523-535 (2020).
 7. Брынза Н. А. Анализ востребованности в ІТ-специалистах на рынке труда Украины / Н. А. Брынза, А. А. Гаврилова // Системи обробки інформації. – Харків : ХУПС. –2017. – № 2. — С. 144-154  http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17411 (05.10.2021)
 8. Брынза Н. А. Многофакторная оценка показателей развития ІТ-отрасли в регионах Украины / Н. А. Брынза, А. А. Гаврилова // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС. – 2018. – № 2 (56). – С. 159-169.

Підручники, посібники, монографії

 1. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс] : навчально-практичний посібник : у 3-х частинах. Частина 3. Використання web-технологій у сфері комунікацій / С. Г. Удовенко, В. А. Затхей, О. В. Гороховатський [та ін.] ; за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (10.5 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 154 с. : іл. – Загол. з титул. екрану. – Бібліогр.: с. 153 Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24506
 2. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс]: навчально-практичний посібник : у 3-х частинах. Частина 2. Обробка та аналіз даних / С. Г. Удовенко, О. В. Тесленко, Н. О. Бринза [та ін.]; за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (14,3 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 249 с. : іл. – Загол. з титул. екрану. – Бібліогр.: с. 248. Режим доступу :  http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23347
 3. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс] : навчально-практичний посібник : у 3-х частинах. Частина 1. Створення та редагування текстових документів і презентацій / С. Г. Удовенко, О. В. Тесленко, В. А. Затхей та ін. ; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора С. Г. Удовенка. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 259 с. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22768.
 4. Монографія. Бринза Н.О. Використання моделей експертного аналізу для оцінювання стану ІТ–галузі України/ Н. О. Бринза, О. В. Вильхивська, Інформаційні системи та технології: монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 7–21.

Підвищення кваліфікації

 1. Міжнародна програма академічної мобільності Wildau-Kharkiv IT Bridge (WKITB) програми DAAD “Digital Ukraine: Ensuring Academic Success in Crisis”, 2023
 2. Міжнародне стажування за напрямом “Розвиток мультимедійних технологій підтримки міжнародних мереж: європейський досвід (на прикладі готелів мережі HVD (Болгарія))”, 2022
 3. Міжнародна програма академічної мобільності Wildau-Kharkiv IT Bridge (WKITB) програми DAAD “Digital Ukraine: Ensuring Academic Success in Crisis”, 2022

Робота зі здобувачами вищої освіти

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Інформатика”: ІІІ місце – Добровольська А., 2019 р.

Організаційна діяльність

 1. Заступник декана факультету ІТ з виховної роботи (з 2014 р. по теперішній час).
 2. Член галузевої конкурсної комісії для організації та проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки (2020 р.)
 3. Член журі III–етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  з інформаційних технологій (2016-2024 рр.) та з інформатики (2019-2020 рр.)
 4. Відповідальний секретарь приймальної комісії ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2023 р.)
 5. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2016 – 2022 рр.)

Міжнародна діяльність

 1. Участь у міжнародному проєкті DAAD programme Digital Ukraine: “Ensuring academic success in times of crisis-2023”
 2. Міжнародна програма академічної мобільності Wildau-Kharkiv IT Bridge (WKITB) програми DAAD “Digital Ukraine: Ensuring Academic Success in Crisis”, 2022
 3. Участь у проекті Модуль Жана Моне “Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0” (611674-EPP-1-2019-1-UA–EPPJMO–MODULE2019-2022), 2021-2022