Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Наукова робота

Наукова робота кафедри інформатики та комп’ютерної техніки спрямована на виконання державних стандартів з підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, займаються підготовкою та виданням науково-методичних рекомендацій, публікацій статей і тез доповідей, що входять до фахових видань України та до наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін.

Починаючи з 2010 року кафедра приймає активну участь в організації та проведенні двох міжнародних науково-практичних конференцій:

– Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та системи”, секція №3 “Інформаційні технології в економіці, екології, медицині”;

– Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених”, секція №3 “Інноваційні комп’ютерні технології в освіті”.

Науково-педагогічні працівники кафедри займаються встановленням наукових зв’язків із закладами вищої освіти України та зарубіжжя. У 2021році викладачі кафедри пройшли курси з підвищення кваліфікації (міжнародне стажування) за освітніми програмами “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти” на базі ТОВ “Академія цифрового розвитку” та “Забезпечення вищої освіти в навчальних закладах” на базі Вищої школи менеджменту охорони праці (м. Катовіце, Польща) і отримали сертифікати.

На протязі 2010 – 2021 рр. кафедрою проводилися науково-дослідні роботи за наступними тематиками: “Теоретичні і методичні основи формування компетентностей для управління якістю освіти на основі інформаційних технологій”, “Дослідження теоретичних і методичних основ використання інформаційних технологій в промисловості”, “Методи і моделі прийняття рішень в системах управління організаційно-технічними об’єктами” та ін. Під керівництвом д.т.н., професора Удовенка С.Г., у 2018 та 2021 роках колективом кафедри виконувалися госп. договірні НДР за темами: “Огляд інтелектуальних систем та методів технічної діагностики автомобілів” (№593/1-56 від 14.12.2018 р.) та “Розробка методів та засобів поліпшення якості цифрових зображень” (№305-46 від 15.10.2021 р.).