Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Науково-дослідна робота

Наукова робота кафедри інформатики та комп’ютерної техніки спрямована на виконання державних стандартів з підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, займаються підготовкою та виданням науково-методичних рекомендацій, публікацій статей і тез доповідей, що входять до фахових видань України та до наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін.

Починаючи з 2010 року кафедра приймає активну участь в організації та проведенні двох міжнародних науково-практичних конференцій:

– Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та системи”, секція №3 “Інформаційні технології в економіці, екології, медицині”;

– Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених”, секція №3 “Інноваційні комп’ютерні технології в освіті”.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється на основі сформованого на початку року плану роботи кафедри на кожний календарний рік.

Результати наукових досліджень знаходять своє відображення у монографіях, посібниках, наукових статтях, у доповідях на конференціях та щорічному звіті з наукової роботи за внутрішньовузівською тематикою.

Серед основних здобутків викладачів кафедри:

а) опубліковано 5 розділів у монографіях;

б) опубліковано наукових статей у фахових виданнях у міжнародних виданнях Scopus / Web of Science загалом за п’ять років – понад 100;

в) зроблено доповідей на конференціях – понад 50. За результатами участі більше ніж у 20 конференціях, із них – 10 міжнародних, з яких 10 – за кордоном.

На протязі 2018 – 2023 рр. кафедрою проводилися науково-дослідні роботи за наступними тематиками:

 1. “Теоретичні і методичні основи формування компетентностей для управління якістю освіти на основі інформаційних технологій”
 2. “Дослідження теоретичних і методичних основ використання інформаційних технологій в промисловості”
 3. “Методи і моделі прийняття рішень в системах управління організаційно-технічними об’єктами”
 4. “Методи та інформаційні технології інтелектуальної обробки даних в комп’ютерних системах” РК 0122U200325
 5. “Сучасні методи обробки даних в інформаційних та інфокомунікаційних системах” РК 0123U103038

Під керівництвом д.т.н., професора Удовенка С.Г., у 2018 та 2023 роках колективом кафедри ввиконанні бюджетно-кафедральних робіт, а саме:

 1. “Огляд інтелектуальних систем та методів технічної діагностики автомобілів” (№593/1-56 від 14.12.2018 р.)
 2. “Розробка методів та засобів поліпшення якості цифрових зображень” (№305-46 від 15.10.2021 р.)
 3. “Методи і моделі прийняття рішень в системах управління організаційно-технічними об’єктами” РК 0118U007182
 4. “Методи і моделі прийняття рішень в системах управління організаційно-технічними об’єктами” РК 0118U007182
 5. “Методи інтелектуальної обробки даних в організаційно-технічних системах” РК 0120U100527
 6. “Методи прийняття рішень в системах інтелектуального управління технічними та економічними процесами” РК 0121U100639
Довідка

Викладачі кафедри активно співпрацюють зі студентами, так на кафедрі діє постійний гурток за тематикою “Методи інтелектуального аналізу даних”.

Викладачі кафедри працюють у напрямку удосконалення тематичної та пошукової бази за обраним студентом напрямком досліджень, а саме над забезпеченням студентів необхідною документацією, методичними вказівками, підготовкою лабораторної бази для проведення експериментальної частини (розробка нових методик та ін.). Основні тематичні напрями, що визначають індивідуальні теми дослідних робіт, складено відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціальності. Студенти доповідають на конференціях та публікують у наукових виданнях ХНЕУ ім. С. Кузнеця та інших закладах вищої освіти результати своєї науково-дослідної роботи, проведеної під керівництвом викладачів кафедри.