Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється на основі сформованого на початку року плану роботи кафедри на кожний календарний рік.

Результати наукових досліджень знаходять своє відображення у монографіях, посібниках, наукових статтях, у доповідях на конференціях та щорічному звіті з наукової роботи за внутрішньовузівською тематикою.

Серед основних здобутків викладачів кафедри:

а) опубліковано 5 розділів у монографіях;

б) опубліковано наукових статей у фахових виданнях у міжнародних виданнях Scopus / Web of Science загалом за п’ять років – понад 100;

в) зроблено доповідей на конференціях – понад 50. За результатами участі більше ніж у 20 конференціях, із них – 10 міжнародних, з яких 10 – за кордоном.

Викладачі кафедри активно співпрацюють зі студентами, так на кафедрі діє постійний гурток за тематикою “Методи інтелектуального аналізу даних”.

Викладачі кафедри працюють у напрямку удосконалення тематичної та пошукової бази за обраним студентом напрямком досліджень, а саме над забезпеченням студентів необхідною документацією, методичними вказівками, підготовкою лабораторної бази для проведення експериментальної частини (розробка нових методик та ін.). Основні тематичні напрями, що визначають індивідуальні теми дослідних робіт, складено відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціальності. Студенти доповідають на конференціях та публікують у наукових виданнях ХНЕУ ім. С. Кузнеця та інших закладах вищої освіти результати своєї науково-дослідної роботи, проведеної під керівництвом викладачів кафедри.